Vanuit E-POS CONSULT werken we multi-methodisch om u of uw organisatie beter te laten functioneren. Dat wil zeggen dat we een beroep doen op verschillende methodieken en theorieën uit de social-profit en de profit sector. Op die manier combineren we het 'beste' van beide sectoren.

We zetten steeds in op reflectief leren.  Aan de hand van de juiste vragen dringen we samen met u dieper door in het onderwerp. De methodieken supervisie, intervisie, coaching en werkbegeleiding zijn hier kapstokken voor.

Langs de andere kant bestaat er de zoektocht naar kwaliteit en standaardisering waardoor methodieken bewust, systematisch en doelgericht worden. Op dit vlak situeren zich de verschillen in aanpak en kwaliteit.
 

Het complete plaatje ziet er als volgt uit: E-POS CONSULT gebruikt wetenschappelijke of empirisch bewezen modellen en technieken. E-POS CONSULT toont zich bekwaam in het juist inschatten van het proces bij de klant en leert de klant zichzelf en de omstandigheden te relativeren. Daarnaast biedt E-POS CONSULT modellen en technieken aan waarmee de betrokkene onmiddellijk aan het werk kan gaan.


Via het juist doseren van acties ontstaat een actieve dialoog met het  eigen buikgevoel. Het resultaat van deze innerlijke dialoog is een ‘geprofessionaliseerd' buikgevoel. De innerlijke stem waaraan alles kan worden afgewogen en die richting geeft aan het professioneel handelen. Een levenslange boeiende opdracht!